1. Üldtingimused
Üldtingimused kehtivad veepipoe klientide (Ostja) ja Agri Partner OÜ (Müüja) vahel kaupade ostmisel tekkivate õigussuhete kohta. Müüja koduleheküljel tellimust vormistades ning maksmist sooritades kinnitab Ostja, et ta on tutvunud müügitingimustega ja on nendega nõustunud.

2. Kõik hinnad on toodud eurodes ning ei sisalda käibemaksu
Müüja jätab endale õiguse neid tingimusi ja oma toodete hindasid muuta ühepoolselt. Kui Ostja edastas oma tellimuse enne hinna muudatuse jõustumist, siis tema jaoks kehtib hind, mis oli tellimuse kinnitusel kajastatud tellimuse vormistamise momendil.

3. Tellimusetingimuste kehtivus
Käesolevad tellimistingimused kehtivad müügilepingutele (edaspidi Leping), mis sõlmitakse tellimuse esitamise alusel internetis aadressil pood.agripartner.ee internetipoest kaupa telliva isiku ehk Ostja ning Agri Partner OÜ ehk Müüja vahel.

4. Leping sõlmimine ja jõustumine
Ostja tellimus loetakse pakkumuseks võlaõigusseaduse (VÕS) tähenduses. Müüja ei pea oma nõustumisest tellimusega Ostjale eraldi teatama. Müüja loetakse tellimusega nõustunuks, kui ta asub tellimust täitma.

5. Tarnetingimused
Täpne tarneaja info on iga toote juures eraldi välja toodud. Laos olevatele tellitud toodetele kehtib tarneaeg reeglina 1-3 tööpäeva peale ostusumma laekumist Müüja pangakontole. Kui tellitud kaupa mingil põhjusel laos pole, saadab Müüja Ostjale kirja teavitades täpsemalt eeldatavast tarneajast.

6. Kaubavahetus, tagastamine ja tellimuse tühistamine
Ostjal on 14 päeva jooksul õigus kaupa vahetada või raha tagasi küsida.
Kauba tagastamine toimub Ostja enda kulul ning esialgset transpordikulu Müüja Ostjale tagasi ei maksa. Müüja tagastab transpordikulu ainult juhul, kui tagastatud kaup ei vastanud Ostja tellimusele. Ostja tagastab kauba nii kiiresti, kui võimalik, kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul. Kui tellitud kaup ei vasta tellimusele, siis vahetuse- ja tagastuskulud kannab esimesel korral Müüja. Iga järgneva vahetuse korral kannab postikulud Ostja.

Taganemisõiguse kasutamiseks ei tohi Ostja tootepakendit avada. Müüa võtab Kauba tagasi ainult kasutamata kujul ja originaalpakendis. Kauba tagastamiseks tuleb saata Müüjale avaldus e-posti aadressile info@agripartner.ee 14 päeva jooksul alates kauba kätte saamisest.

Ostjal on õigus tellimus tühistada ka vahetult enne makse sooritamist. Sellest tuleb teavitada kirjutades info@agripartner.ee vastavasisulise e-kirjaga.

7. Makseviisid
Toodete eest saab tasuda sularahas kaubale järele tulles, pangaülekandega või pangalinkide vahendusel.

Agri Partner OÜ
IBAN: EE211010220200648223

8. Kohaletoimetamine
Müüa saadab Kauba Ostjale pärast makse laekumist.

Ostjal on võimalik valida järgmiste kohaletoimetamise võimaluste vahel:
• Kullereteenusega
• Tulla ise kauplusesse kaubale järele – tasuta

9. Tellimuse vormistus ja tingimused
Ostja saab toote nimetusele klikkides tootega lähemalt tutvuda, lisada toote ostukorvi ning tellimuse vormistada klikkides lingile „Kassasse”. Kui Ostja täidab tellimisvormi, saadetakse talle automaatselt tellimusvormil määratud e-maili aadressile tellimusekinnitus (arve). Toodete müügileping loetakse sõlmituks (Lepingu jõustumine) arvates tellimuskinnituse järgi tasumisele kuuluva summa laekumisest Müüja arvelduskontole.

10. Vääramatu jõud
Kumbki osapool ei vastuta teise osapoole ees ning tema käitumist ei loeta käesolevate tingimuste rikkumiseks oma mistahes kohustuse teostamisega viivitamise või selle mitteosutamise tõttu, kui nimetatud viivituse või mitteosutamise põhjus ei olnud nimetatud osapoole poolt kontrollitav (vääramatu jõud). Müüja teeb sellises olukorras kõik võimaliku, et lahendada küsimus Ostjale nii kiiresti kui võimalik.

11. Muud tingimused
Käesolevates tingimustes reguleerimata küsimustes juhinduvad Ostja ja Müüja Eesti Vabariigis kehtivast seadusandlusest ning pooltevahelisi suhteid reguleerivatest teistest aktidest.
Käesolevate tingimuste täitmisest tulenevaid eriarvamusi ja vaidlusi lahendavad pooled eelkõige läbirääkimiste teel. Kui Lepingust tulenevaid vaidlusi ei õnnestu lahendada poolte läbirääkimistega, on nii Ostjal kui Müüja õigus pöörduda oma õiguste kaitseks Tarbijakaitseametisse või kohtusse.